เทรดด้วย EA คุณจะต้องรันบนเซิร์ฟเวอร์ตลอดเพื่อจะได้รับผลที่ดี แต่สำหรับ...